ELS NOSTRES COL·LABORADORS

EMPRESES I ENTITAS AL NOSTRE COSTAT

Col.labora amb l’esport local

Mediàtic i amable, l’esport és el mitjà ideal per aportar valors positius a la marca d’una empresa. L’esport es fonamenta de valors forts, com l’esperit de competició i superació d’un mateix, que transmeten una imatge jove i dinàmica. En particular, el bàsquet també s’associa a valors com compartir, esperit d’equip, diversitat i obertura.

La col·laboració amb un club esportiu és una oportunitat de contacte directe i permet potenciar la marca a la vegada que crea un vincle estret amb el públic.

Col·laborar amb l’esport no és només donar visibilitat al seu negoci, és també potenciar la vida sana, l’esperit esportiu i germanor, pilars absoluts del nostre Club.

Voleu col·laborà amb el Club?